บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันพุธที่ 9 มกราตม 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 26 อาคารราชพฤกษ ์

Print Friendly, PDF & Email