พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยฯ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น (คนที่ 2 จากซ้าย)

Print Friendly, PDF & Email