การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560

Print Friendly, PDF & Email