การไฟฟ้าขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้าขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 11 ส.ค. 61 เวลา 8.30 – 16.00 น. โดยมีพื้นที่ ตั้งแต่ ร้านวิน วิน หมูกะทะ ถึงซอยบ่อบุญ 5

Print Friendly, PDF & Email