ถวายเทียนจำพรรษา

ถวายเทียนจำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมถวายเทียนจำพรรษา ณ วัดไสกระดาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

it pbru it pbru it pbru it pbru it pbru it pbru it pbru it pbru it pbru it pbru it pbru it pbru it pbru

Print Friendly, PDF & Email