การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์กรกรต เจริญผล รองคณบดี ดำเนินกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้องวรชัยเยาวปาณี อาคารราชพฤกษ์ (อาคาร 26)     

Print Friendly, PDF & Email