พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง อาคารราชพฤกษ์ (อาคาร 26)

 orientation  orientation  orientation  orientation

Print Friendly, PDF & Email