ประกาศมหาวิทยาลับ

ประกาศ มรภ.พบ. เรื่อง การเปิด-ปิด ภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

Print Friendly, PDF & Email