ประกาศ มรภ.พบ. เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่ารักษาสภาพสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

pbru_announce310560

Print Friendly, PDF & Email