การประชุมคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันกีฬา และทักษะวิชาการพ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 19 และ 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 26


Print Friendly, PDF & Email