นำเสนอการใช้งานโปรแกรม POS และระบบ e-Commerce สำหรับสนับสนุนการซื้อขายสินค้าเกษตร และสินค้าแปรรูปจากข้าว ในพิธีเปิดโรงสีแห่งความสุข…ชุมชนไร่มะขาม

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ อาจารย์ ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม ร่วมนำเสนอการใช้งานโปรแกรม POS และระบบ e-Commerce สำหรับสนับสนุนการซื้อขายสินค้าเกษตร และสินค้าแปรรูปจากข้าว ในพิธีเปิดโรงสีแห่งความสุข…ชุมชนไร่มะขาม ณ  โรงสีข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
POS
POS

Print Friendly, PDF & Email