การแสดงผลงานและร่วมต้อนรับคณะเยาวชนโครงการมิตรภาพเยาวชนล้านช้าง – แม่โขง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุต บุศราทิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงผลงานและร่วมต้อนรับคณะเยาวชนโครงการมิตรภาพเยาวชนล้านช้าง – แม่โขง ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีPrint Friendly, PDF & Email