โครงการ การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดย อาจารย์ ดร.นันทิรา  ธีระนันทกุล เข้าพูดคุยชี้แจงข้อมูลกับชุมชนเพื่อประสานในการดำเนินโครงการ การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ณ หมู่ 6 บ้านดงห้วยหลวง ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

research

Print Friendly, PDF & Email