การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2

การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 ในวันที่ 7 มิถุนายน  2560

 

 

Print Friendly, PDF & Email