นักวิจัยดีเด่นระดับดี

นักวิจัยดีเด่น ระดับดี ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สังกัด           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น ระดับดี ประจำปี 2560

Print Friendly, PDF & Email