ทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ๆ 8,000 บาท

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท (ทุนให้เปล่า)

รายละเอียด1

รายละเอียด2

รายละเอียด3

รายละเอียด4

Print Friendly, PDF & Email