ทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน

กองพัฒนา นศ. ขอ ปชส. ทุนการศึกษา

1. ประกาศ มรภ.พบ. เรื่อง การกำหนดการคัดเลือกผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษา (ยกเว้นค่าเล่าเรียน) แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านศิลปะ ด้านนวัตกรรมและด้าคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 ทุน
2. ประกาศ มรภ.พบ. เรื่อง การให้ทุนการศึกษา โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนแก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัย
Print Friendly, PDF & Email