ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ

สนง.คลัง จ.พบ. ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษในโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ส่วนราชการใน จ.เพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

Print Friendly, PDF & Email