การเลื่อนการเรียนการสอนและวันสอบของนักศึกษาภาคนอกเวลา 2/2560

ประกาศ มรภ.พบ. เรื่อง แจ้งกำหนดการเลื่อนการเรียนการสอนและวันสอบของนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

รายละเอียดเพ่ิ่มเติมคลิ๊ก

Print Friendly, PDF & Email