การพัฒนาบุคลิกภาพความพร้อมการเป็นผู้นำไอที

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพความพร้อมการเป็นผู้นำนักศึกษาไอที

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์กรกรต เจริญผล ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพความพร้อมการเป็นผู้นำนักศึกษาไอที ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งกาย การเสริมสร้างบุคลิกภาพ และมารยาทในการรับประทานอาหาร ฯลฯ วิทยากรโดย คุณบุญส่ง ธนูเดช ผู้จัดการฝ่ายอบรมและประสานงานองค์กร โรงแรมธารมันตรา ชะอำ รีสอร์ท โดยมีบุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 60 คน

 train  train  train  train  train  train  train  train  train  train

Print Friendly, PDF & Email