ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ “บัณฑิตใหม่” ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

undergradute undergradute undergradute undergradute undergradute undergradute undergradute undergradute undergradute undergradute undergradute undergradute undergradute undergradute undergradute undergradute undergradute undergradute undergradute

Print Friendly, PDF & Email