การควบคุมระบบสมองกลฝังตัวด้วย wifi bluetooth และ IoT

นายธนัช ธนาประเสริฐสุข นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกทดลองปฏิบัติการควบคุมระบบสมองกลฝังตัวด้วย wifi bluetooth และ IoT ในการเข้าร่วมโครงการ “2019 NPTU Intelligent Robot Creative Design Camp” ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ณ National Pingtung University (NPTU), Taiwan (ไต้หวัน)

Print Friendly, PDF & Email