กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีนำเสนองานเพื่อการท่องเที่ยวและอาหารสำหรับบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีนำเสนองานเพื่อการท่องเที่ยวและอาหารสำหรับบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีนำเสนองานเพื่อการท่องเที่ยวและอาหารสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ให้กับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนป่าเด็งวิทยา ณ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้การให้บริการวิชาการที่รับผิดชอบต่อสังคมตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นเป็นศูนย์รวมความคิดให้แก่สังคม

workshop
workshop
workshop

Print Friendly, PDF & Email