กำหนดการ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 2/2566

กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566  

กำหนดการ ภาคการศึกษา 2/2566

 หากต้องการติดต่อสอบถามการให้บริการด้านการศึกษา

ติดต่อได้ที่(LINE messenger) LINE Official Account ของสำนักส่งเสริมฯ 

คู่มือการลงทะเบียนเรียนในระบบบริการการศึกษา

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter