ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา

“คุณธรรมนำความรู้ ภูมิปัญญานำสังคม”

 

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2563 จะเป็นคณะชั้นนำที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ตราสัญลักษณ์ประจำคณะฯ

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter