ข่าวบุคลากร

20

มี.ค. 18

BRAND’S Health Research Awards

รายละเอียดเพิ่มเติมค...
Read More

12

มี.ค. 18

NIDA PHOTO CONTEST

รายละเอียดเพิ่มเติม
Read More

9

ก.พ. 18

PBRU Big Cleaning Day

กองพัฒนานักศึกษา ขอเ...
Read More

2

ก.พ. 18

วันราชภัฏ

กองพัฒนานักศึกษา มหา...
Read More

17

ก.ค. 17

นักวิจัยดีเด่นระดับดี

นักวิจัยดีเด่น ระดับ...
Read More

7

ก.ค. 17

คณะฯ ร่วมถวายเทียนหลวง

ตัวแทนคณะเทคโนโลยีสา...
Read More

23

มิ.ย. 17

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

พิธีลงนามบันทึกข้อตก...
Read More

23

มิ.ย. 17

การประชุมรับฟังนโยบาย

การประชุมรับฟังนโยบา...
Read More

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter