การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ติดต่อได้โดยตรงที่  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย์ 

เบอร์โทร : 086-524-8735

หรือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแนะแนวการศึกษา

อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา

เบอร์โทร : 086-599-3526

หรือ Line Id : infotech.pbru

สมัครได้ที่

นักศึกษาใหม่สมัครเรียนได้เลย (Register Online)

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter