การรับสมัครนักศึกษาใหม่

สมัครได้โดยตรงที่  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย์ 

เบอร์โทร : 086-524-8735

หรือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์ ดร.กฤษดา  ด่านประสิทธิ์พร

เบอร์โทร : 092-416-2363

หรือ Line Id : infotech.pbru

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter