360 องศา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • อาคาร 26 – ราชพฤกษ์
  • ชั้น 1
  • ชั้น 2
  • ชั้น 3
  •  ห้อง Mac ชั้น 2 อาคาร 26
  • ห้อง LAB อาคาร 26
  • ห้อง LAB อาคาร 3
  • ลานจอดรถของอาคาร 26
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter