กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาผ่านกิจกรรมนักศึกษาในเรื่องดังต่อไปนี้

1.การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่า
2.การเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้นักศึกษาไอที

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter