คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (12 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.) ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยมีบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีพร้อมด้วยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหัวใจจิตอาสา ช่วยกันทำความสะอาดโดยรอบบริเวณอาคาร 26 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter