นวตกรรม

“ภาพถ่ายพูดได้”

ภาพที่มีเสียงบรรยายใต้ภาพโดยมีแถบภาพเสียงบรรยายเพียงเล็กน้อยใต้ภาพพระพุทธรูปประธานทรงราชาภรณ์ มีฉลองพระองค์แบบกษัตริย์ ซึ่งเป็นพระประธานในพระวิหารหลวงในวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ในการใส่เสียงบรรยายสามารถใส่ได้ปริมาณมาก หากภาพถ่ายมีขนาดใหญ่และมีความละเอียดของภาพสูง โดยไม่มีการรบกวนคุณภาพของภาพถ่าย การใส่เสียงบรรยายที่เข้ารหัสลับร่วมกับภาพถ่ายทางด้านศิลปะวัฒนธรรม จะเป็นภาพถ่ายที่ทรงคุณค่าเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป

“โปรแกรมภาษาช้าง”

การพัฒนาโปรแกรมภาษาช้าง  งานวิจัยนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า  ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง
โปรแกรมภาษาช้าง คือโปรแกรมที่จะทำให้เด็กสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ช้าง
โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานโปรแกรมที่สามารถสัมผัสและรู้สึกได้  ในการเขียนโปรแกรมจึงไม่ต้องใช้เครื่องมือ
ได้แก่ จอคอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ดและเมาส์  คำสั่งของโปรแกรมภาษาช้าง เป็นชุดคำสั่งในการสั่งงานหุ่นยนต์ช้างประกอบด้วย 5 กลุ่มคำสั่ง
คือ 1) กลุ่มคำสั่งเดินหน้า  2) กลุ่มคำสั่งถอยหลัง  3)กลุ่ม คำสั่งเลี้ยวซ้าย และ 4) กลุ่ม คำสั่งเลี้ยวขวา 5) กลุ่มคำสั่งเวลา
เมื่อเด็กได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษาช้างโดยใช้คำสั่งเหล่านี้จะทำให้สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ช้าง
ให้แสดงพฤติกรรมต่างๆได้ ส่งผลให้เกิดมโนทัศน์ของการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ที่สามารถขยายไปยังการควบคุมสิ่งอื่นๆ
มโนทัศน์ของการใช้ การพัฒนาเทคโนโลยี  การเรียนรู้ร่วมกันในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
การเขียนโปรแกรมภาษาช้างรูปแบบนี้จึงแตกต่างจากการเขียนโปรแกรมในรูปแบบเดิมๆโดยสิ้นเชิง

“เครื่องพิมพ์ 3 มิติ”

เพื่อการสร้างชิ้นงานสำหรับงานด้าน Wireless Sensor และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เพื่อการสร้างชิ้นงานที่มีประโยชน์
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plus