นวัตกรรม

มีแถบภาพเสียงบรรยายเพียงเล็กน้อยใต้ภาพพระพุทธรูปประธานทรงราชาภรณ์ มีฉลองพระองค์แบบกษัตริย์ ซึ่งเป็นพระประธานในพระวิหารหลวงในวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ในการใส่เสียงบรรยายสามารถใส่ได้ปริมาณมาก หากภาพถ่ายมีขนาดใหญ่และมีความละเอียดของภาพสูง โดยไม่มีการรบกวนคุณภาพของภาพถ่าย การใส่เสียงบรรยายที่เข้ารหัสลับร่วมกับภาพถ่ายทางด้านศิลปะวัฒนธรรม จะเป็นภาพถ่ายที่ทรงคุณค่าเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป

แอปพลิเคชันเรียนรู้โรคกับจุดตอบสนองของอวัยวะสำหรับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า เหมาะสำหรับเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิคส์ ในอาชีพนวดฝ่าเท้า เรียนรู้ได้ตามต้องการสืบสานภูมิปัญญาไทย ในการดูแลรักษาตนเขตตอบสนองของอวัยวะโดยกดปุ่ม “สีเทา” จะนำเข้าสู่หน้าแสดงรายละเอียดโรคที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะที่เลือก
"โปรแกรมภาษาช้าง"
"โปรแกรมภาษาช้าง"
การพัฒนาโปรแกรมภาษาช้าง งานวิจัยนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โปรแกรมภาษาช้าง คือโปรแกรมที่จะทำให้เด็กสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ช้าง โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานโปรแกรมที่สามารถสัมผัสและรู้สึกได้ ในการเขียนโปรแกรมจึงไม่ต้องใช้เครื่องมือ ได้แก่ จอคอมพิวเตอร์ คีย์บอระเมาส์ คำสั่งของโปรแกรมภาษาช้าง เป็นชุดคำสั่งในการสั่งงานหุ่นยนต์ช้างประกอบด้วย 5 กลุ่มคำสั่ง คือ 1) กลุ่มคำสั่งเดินหน้า 2) กลุ่มคำสั่งถอยหลัง 3)กลุ่ม คำสั่งเลี้ยวซ้าย และ 4) กลุ่ม คำสั่งเลี้ยวขวา 5) กลุ่มคำสั่งเวลา เมื่อเด็กได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษาช้างโดยใช้คำสั่งเหล่านี้จะทำให้สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ช้าง ให้แสดงพฤติกรรมต่างๆได้ ส่งผลให้เกิดมโนทัศน์ของการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ที่สามารถขยายไปยังการควบคุมสิ่งอื่นๆ มโนทัศน์ของการใช้ การพัฒนาเทคโนโลยี การเรียนรู้ร่วมกันในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง การเขียนโปรแกรมภาษาช้างรูปแบบนี้จึงแตกต่างจากการเขียนโปรแกรมในรูปแบบเดิมๆโดยสิ้นเชิง

เพื่อการสร้างชิ้นงานสำหรับงานด้าน Wireless Sensor และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เพื่อการสร้างชิ้นงานที่มีประโยชน์

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter