บริษัทจำลอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

“บริษัทจำลอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ”  คือ การจำลองการดำเนินงานในรูปแบบบริษัทด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

โดยให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโอกาสได้เรียนรู้ระบบการทำงานแบบเสมือนจริง และเรียนรู้การทำงานจริงในรูปแบบการทำธุรกิจ

โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กับบริษัท เน็ตเวิร์ค ลิงค์ จำกัด และ บริษัท เอพีไอ อินโนเวชัน จำกัด

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้โอกาสนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานก่อนที่จะออกไปเผชิญกับสภาพการทำงานจริง หรือจบการศึกษาออกไปจากมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการทดลองการทำงานจริงทุกกระบวนการ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งในชีวิตจริงอาจจะแก้ไขไม่ได้ ดังนั้น การเรียนรู้ระบบการทำงานในบริษัทจำลองจึงเป็นการสร้างประสบการณ์การทำงานราคาแพง ที่มากกว่าการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย และที่สำคัญสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหาซื้อได้ในห้องเรียน

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter