ผลงานสาขา

ผลงานที่ได้รางวัล

Reseach

Training

Training

our expertise

Microsoft

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สอบผ่าน Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate เพราะเป็นประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word,Excel,Powerpoint) เพื่อการันตีในการเรียนของหลักสูตรทุกคน

We Are the team

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter