มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีเนื่องในวันราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.09 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพระราชทานนามราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา” โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานในพิธี จุดเครื่องทองน้อยและกราบบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอ่านคำถวายราชสดุดี

จากนั้นเป็นการมอบรางวัลคุณภาพการศึกษา (Quality Award) ประจำปีการศึกษา 2562  ให้กับคณะและหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ

ในระดับหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลประเภท Silver Award

จากนั้นในช่วงเย็นของวันเดียวกัน เป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์วิศวกรสังคมเกษตรพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับวิทยาเขตโป่งสลอดด้วย

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter