รับสมัครนักศึกษาใหม่ พ.ศ.2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พ.ศ.2566

ช่องทางการสมัครเข้าศึกษาต่อ

สาขาที่เปิดรับสมัคร ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงเทคโนโลยีสำนักงานดิจิทัล
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดย
  • นวัตกรรมดิจิทัล แขนงดิจิทัลคอนเทนต์และเกม

ติดต่อสอบถาม

Line: เด็กไอที 67

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter