แผนผังโครงสร้างของหน่วยงาน

แผนผังโครงสร้างของหน่วยงาน

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างอัตรากำลัง/ตำแหน่งในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter