ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูตรทิน อินทร์ขำ

sootthin
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูตรทิน อินทร์ขำ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 086-6070062
อีเมล sootthin.ink@mail.pbru.ac.th /www.it.pbru.ac.th/sootthin
ผลงานวิชาการ
รายวิชาที่สอน

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter