ระดับปริญญาโท

ติดต่อ อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ  โทร 085-844-0510
Email : Sukuma.Uam@mail.pbru.ac.th

หลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโทที่คาดว่าจะเปิดดำเนินการในปี 2567 ได้แก่ 

1)     เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารสมัยใหม่ (Digital Technology for Modern Administration) ปริญญาโท เปิดในปี 2567 เป้าหมาย 30 คน/ปี
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter