ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขอรับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2564

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูปร

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูปร

Read more

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ทุนประเภทให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2563

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน

Read more

อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 6 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่อช่วงเช้าวันที่

Read more