คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม​การแข่งขันคัดตัว เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬา E-Sport (ROV) ประเภททีมผสม

ณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการแข่งขันคัดตัว เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬา E-Sport (ROV) ประเภททีมผสม โดยมี อาจารย์กรกรต เจริญผล รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยอาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา และ อาจารย์ดนัย เจษฎาฐิติกุล ผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการแข่งขันทักษะ พ.จ.น.ก. ด้านการแข่งขันกีฬา E-Sport พร้อมทั้งบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขัน
 
กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปราณี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 
โดยทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้ จะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน E-Sport (ROV) ประเภททีมผสม ในการแข่งขันทักษะ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต่อไป
Print Friendly, PDF & Email