แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

อาจารย์ผู้ดูแลแขนง อาจารย์กายทิพย์  เพ็งกับหนู   
  • โทร : 080 111 6829  
  • Line ID : 0801116829
ตัวอย่างรายวิชา
  • เทคโนโลยีการจัดการเอกสาร
  • เทคโนโลยีสำหรับสำนักงานดิจิทัล
  • การจัดการฐานข้อมูลสำนักงาน
  • การออกแบบและการจัดการเครือข่ายสำนักงานดิจิทัล
  • การออกแบบและการผลิตสื่อประสมสำหรับสำนักงานดิจิทัล
บัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลทำงานอะไรได้บ้าง
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
  •   ผู้บริหารหรือผู้จัดการหรือผู้ดูแลระบบสำนักงานดิจิทัล 
  •   นักฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ผลงานสาขา

แนะนำสาขา

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter