คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน

เมื่อวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ อาคาร 26 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 นี้
 

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter