ขอแสดงความยินดีกับ นายอัพรอน อาลี

ขอแสดงความยินดีกับ นายอัพรอน อาลี

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Educational And Social Expedition For Global Action (EDEXGLA #10) ระหว่างวันที่ 19 – 25 กรกฎาคม 2560 ณ ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter